Thời gian

Thời gian là vàng

Tài nguyên dạy học

Cổng hỏi đáp trực tuyến Sở GD-ĐT

Kết quả hình ảnh cho cong hoi dap truc tuyen

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Cach_lam_hoa_cuc_hoa_mi_bang_giay_nhun__How_to_make_daisy_paper_hoagiayshopcom.flv HINH_TAP_HUAN_SETM.JPG Dan_cong_mo_duong.gif BAI_TD_NAM_9.jpg DSC01370.JPG BAI_TD_NU_9.jpg BAI_TD_7.jpg Ban_do_Ha_Noi.png IMG20171224172712.jpg IMG20171222100337.jpg IMG20171222100643.jpg IMG20171224172719.jpg IMG20171224173020.jpg IMG20171224173150.jpg IMG20160121071440.jpg IMG20160120163552.jpg Nhay_cao_nam_nghieng_.flv Ky_Thuat_nhay_cao_kieu_nam_nghieng__.flv BAI_TD_7.jpg BAI_TD_NU_9.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Họp không giấy

  Hộp thư điện tử TN

  Thi giải Toán qua mạng

  Thi Tiếng anh qua mạng

  Phổ cập xoá mù

  Kiểm định chất lượng Giáo dục

  Trường học kết nối

  Thi thử miễn phí

  Giáo án tham khảo

  F-22 Raptor

  Tài nguyên giáo dục

  Báo mới

  Công ty BiText

  Bitex

  Sinh viên IT

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trương Hùng Vân - ĐT 0985879768 Email: hungvank15@gmail.com)

  THÔNG TIN

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD-ĐT Châu Thành

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề thi HSG Anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thu Nga
  Ngày gửi: 18h:38' 20-12-2017
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 580
  Số lượt thích: 0 người
  20 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HSG ANH 8
  Sưu tầm và tổng hợp: nguyenthithuanbg@gmail.com

  ĐỀ SỐ 1
  PHÒNG GD & ĐT THẠCH THÀNH ĐỀ THI CHỌN HSG TIẾNG ANH 8
  Thời gian:: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )

  Questions:
  I. Choose one of word whose underlined part is pronounced differently from the others.
  1. A. Christmas B. character C. school D. church
  2. A. traveled B. surprised C. worked D. climbed
  3. A. tour B. pour C. your D. course
  4. A. towel B. down C. window D. flower
  5. A. cook B. food C. too D. pool
  II. Choose the best answer to complete the following sentences.
  1. His handwriting is terrible. It’s not easy at all ….........what he writes.
  A. to see B. to read C. reading D. seeing
  2. The city is ……………….on the shore of Lake Michigan.
  A. visited B. lied C. laying D. located
  3. Kim Tan town is……………….. busier.
  A. becoming B. doing C. making D. having
  4. The Smiths never go out in the evening, ……………….?
  A. do they B. don’t they C. doesn’t he D. does he
  5. Ba is strong enough…………….. his father with the work on the farm.
  A. helping B. help C. helps D. to help
  6. Last week my child …………… to the biggest zoo in town by my wife.
  A. took B. were taken C. went D. has gone
  7. I tried my. ……………not to laugh, but I couldn’t.
  A. good B. well C. best D. better
  8. Are you proud…………….your country and its tradition ?
  A. about B. on C. of D. for
  9. I want to ask my parents ................... some money.
  A. from B. for C. with D. about
  10. You are very different ........................ your brother.
  A. to B. for C. with D. from
  11. I am better ........................ English than Nam.
  A. than B. with C. at D. for
  12. He seldom goes fishing, ...................?
  A. doesn`t he B. is he C. does he D. isn`t he
  13. Heavy rains …….the plane for several hours
  A. stopped B. prevented C. delayed D. kept
  14. You must go to school ……the ages of 5 and 16. it is compulsory.
  A. from B. over C. during D. between
  15. Sorry to keep you…………
  A. wait B. waiting C. to wait D. waited
  III. Give the correct form of the verbs in brackets .
  1. I‘ve decided (stop) ……………...smoking.
  2. I (visit) .........................Singapore two years ago.
  3. Look at those black clouds. It (rain).
  4. We are tired of (work)…………… for low salary.
  5. This is the second time you (break)……a cup.
  6. (you/do) …………… the homework yet?
  7. Mai is in her room. She (play) the guitar.
  8. The teacher said that we should ( not make ) …………… noise in class.
  9. Water …………( cover) most of the Earth’s surface.
  10. The gate ……………...( lock) at 6.30 p.m everyday.
  IV. Read the passage and answer the questions.
  It was the first lesson after the summer holidays at a small school in England. The lesson was about the seasons of the year. “There are four seasons in the year,” said the teacher,
  “They are spring, summer, autumn, and winter. In spring, it is warm and every thing begins to grow. In summer ,It is hot and there are many flowers in the fields and gardens. In autumn, there are many
   
  Gửi ý kiến